Portraits

Some artists’ and writers’ portraits:

Demosthene Agrafiotis / Pandelis Xagoraris / Roger Peyrefitte / Nikos Carouzos /
Klearchos Loukopoulos / Haris Gavrilos / Nikos Houliaras / Yiannis Dimitrakis / Daniil /
Fotis Sarris / Yiannis Valavanidis / YiannisTzermias /

This Portfolio is currently being installed

Thank you for visiting again later !